OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 Classic is Forever #10 ROS_BRN
판매가 490,000원
할인판매가 392,000원 (최대 98,000원 할인)
3DVIEW https://viewer.lologem.com/eyewear.html?brand=seeho

COLORS

엣지 있는 프론트 상단 림과 템플로 연결되는 부드러운 곡선이 포인트가 되는 스타일 입니다. 안구 사이즈가 크지 않아 고도수 렌즈 착용자분도 가볍게 착용하실 수 있으며 프론트와 템플 모두 베타티타늄을 사용하여 탄성이 좋아 편안하고 깃털같이 가볍습니다. 베스트 컬러인 로즈골드와 브라운의 조화는 우아한 멋을 연출합니다.

가상착용
구매하기
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
칼라선택-블루라이트 렌즈 추가 옵션은 교환/환불 불가

QTY
증가 감소
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
Classic is Forever #10 ROS_BRN 수량증가 수량감소 490000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

  • 상품상세정보

  • 배송&반품


  • 수리서비스REVIEW