OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 Find Your Fit #03 SIL
판매가 210,000원
할인판매가 168,000원 (최대 42,000원 할인)
3DVIEW https://viewer.lologem.com/eyewear.html?brand=seeho

COLORS

세심하게 디자인된 투브릿지 디자인이 레트로함 속에서 스타일시함이 느껴집니다. 안구 사이즈 53의 빅사이즈 안구는 쓰는 순간 작은 얼굴로 만들어 줍니다. 블루라이트 차단 렌즈가 기본적으로 장착되어 있어 실외에서는 자외선 차단, 실내에서는 블루라이트를 차단하여 눈건강을 지켜줍니다.

가상착용
구매하기
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
색상

블루라이트 렌즈 추가 옵션은 교환/환불 불가

QTY
증가 감소
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
Find Your Fit #03 SIL 수량증가 수량감소 210000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

  • 상품상세정보


  • 배송&반품


  • 수리서비스

REVIEW