OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 [한정수량 재입고] Classic is Forever #01 BLK_S
판매가 248,000원
할인판매가 198,400원 (최대 49,600원 할인)
3DVIEW https://viewer.lologem.com/eyewear.html?brand=seeho

실내에서는 은은한 틴트렌즈로, 자외선이 있는 실외에서는 그레이 톤의 선글라스 렌즈로 변색되는 3 in 1 컨셉의 선글라스 입니다. 클래식한 아세테이트 뿔테를 슬림하고 가볍게 다듬어 부담스럽지 않은 스타일과 편안한 착용감으로 데일리하게 착용 가능하며 넉넉한 사이즈의 클래식한 웰링턴형 쉐입은 지적이고 전문적인 이미지를 연출합니다.

가상착용
구매하기
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

QTY
증가 감소
상품 옵션
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

함께 구매 시 선글라스 클러치 20%

 • kindlove 선글라스 클러치(20%할인)

  71,200원

   • 상품선택
   • QTY
    증가 감소
  • 옵션 선택

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
[한정수량 재입고] Classic is Forever #01 BLK_S 수량증가 수량감소 248000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

 • 상품상세정보

 • 배송&반품


 • 수리서비스


380nm~410nm 파장의 빛을 주었을 때
일반 선글라스 렌즈는 블루라이트를 그대로 투과 시키지만,
KL 드라이브 변색 렌즈는 자외선에 반응하여
렌즈 색상이 짙게 변하면서 블루라이트를 투과 시키지 않습니다
.

일반적인 변색 렌즈는 옅은 그레이는 짙은 그레이로 같은 색상으로 변색 되지만
KL 변신쟁이 선글라스는 기본렌즈가 어두운 그레이 틴트 렌즈가 아닌
트렌디하고 자연스러운 베이지 틴트 렌즈에서 세련된 짙은 그레이 컬러로 변색됩니다.라식/라섹 및 백내장 수술 후 생길 수 있는 야간 운전시 빛번짐을 완화시켜 줍니다.

다른 차량에서 발생하는 헤드 램프의 강한 빛과 시야를 차단하고
이미지를 왜곡시키는 비 등의 운전 시 방해하는 요소들로부터 빠르게 대응하여 보호합니다.

안전한 드라이브를 위해서는 시야에 제약이 없어야 합니다.
변신쟁이 선글라스는 운전자의 시야에 영향을 미치는 환경적인 요인을 고려하여 가장 최적화된 성능을 제공합니다.

또한 렌즈 내면에 AR (Anti Reflective) 코팅이 빛을 역으로 반사하여 눈부심을 방지하여 눈의 피로도를 줄여 줍니다.

라식/라섹 및 백내장 수술 후 생길 수 있는 야간 운전시 빛번짐을 완화시켜 줍니다.

REVIEW