OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 [리퍼브 상품]Carnaby St. KHA
판매가 298,000원
할인판매가 178,800원 (최대 119,200원 할인)

1960년대 런던에서 영감을 받은 Walk in London 컬렉션으로 시대의 아이코닉한 디테일을 새롭게 표현했습니다. 크라운판토형 쉐입에 키홀브릿지 디자인과 스킨톤의 코받침을 매칭해 영국의 빈티지한 무드를 자아냅니다. 카키&브라운의 톤온톤 조합은 클래식한 감성을 잘 나타냅니다. 프론트와 템플의 아이코닉한 건 메탈 장석으로 디테일을 살렸습니다.

가상착용
구매하기
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
색상

QTY
증가 감소
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
[리퍼브 상품]Carnaby St. KHA 수량증가 수량감소 298000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

  • 상품상세정보

  • 배송&반품


  • 수리서비스REVIEW