OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 kindlove 리페어 키트
판매가 5,000원
3DVIEW https://viewer.lologem.com/eyewear.html?brand=seeho

간편하게 집에서 코패드와 나사를 교체할 수 있는 kindlove Repair Kit 키트입니다. 오래되어 변색된 코패드를 새로운 코패드로 교체하고 헐거워진 안경 힌지의 나사를 조여주면 안경을 처음 구매했을 때 느낌을 느끼실 수 있습니다. 미니 드라이버 1개 + 메탈 실리콘 코패드 1쌍 + 실리콘 에어 코패드1쌍 + 코나사 여분으로 구성되어 있습니다.

가상착용
구매하기
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

QTY
증가 감소
상품 옵션
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
kindlove 리페어 키트 수량증가 수량감소 5000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

  • 상품상세정보


  • 배송&반품


  • 수리서비스
REVIEW